درباره ایران ناگ

گردانندگان شبکه اینترنت ایران یک گروه تخصصی با ساز و کار شفاف و مبتنی بر جذب حداکثری تمام ذینفعان می باشد.هدف گروه گرد انندگان شبکه اینترنت ایران ارایه پیشنهادات کارشناسانه برای بهبود شرایط استفاده از اینترنت توسط ایرانیان و همچنین یافتن راه کارهای مناسب برای افزایش نفوذ و بهره وری از اینترنت توسط کاربران ایرانی می باشد. هدف دیگر گروه گردانندگان شبکه افزایش وتسهیل مشارکت اعضا در سایر گروه ها و سازمانهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده اینترنت میباشد. گروه گرد انندگان شبکه اینترنت ایران مسئولیت، وظیفه و کارکرد اجرایی نداشته و صرفا یک نهاد مشورتی و پیشنهاد دهنده برای راه برد اینترنت می باشدو در صورت نیاز به انجام کارهای اجرایی، جهت تحقق امور مشورتی و راه بردی گروه هماهنگی مرکزی با تخصص منابع مورد نیاز و نظارت بر پیشرفت امور، این کارها را به انجام می رساند. -زبان کاری گروه گرد انندگان شبکه اینترنت ایران زبان فارسی است و کلیه ی مکاتبات به زبان فارسی انجام می شوند. در صورت لزوم و صلاحدید گروه هماهنگی مرکزی، مستناد منتخب به زبان های دیگری ترجمه می شوند.

 • ارتباط ایران ناگ با موسسه شما

   ایران ناگ محلی برای مشارکت گروه های زیر است:
  1. سرویس دهندگان
  2. تولید کنندگان
  3. توزیع کنندگان اینترنت
  4. پژوهشگاه ها و گروه های فنی
  5. دولت و قانون گذاران
 • شرکت کنندگان در ایران ناگ

  1. شرکت کنندگان ایران ناگ در همایش ها و گروههای ایمیلی دور هم جمع می شوند تا تجربیات و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند، همچنین با کمک یکدیگر و خرد جمعی به توسعه و رشد صنعت فناوری اطلاعات بپردازند.
 • همایش های دوره ای

  1. ایران ناگ تلاش به برگزاری ۳ همایش در سال می نماید.
 • گروه های ایمیلی

  1. همه می توانند در بحث ها و گفتگو های گروه های ایمیلی شرکت کنند.

زمانبندی

سوم خرداد ۱۳۹۶ | ایران، تهران، سالن کنفرانس پیام
این همایش اولین همایش ایران ناگ می باشد.

شرکت کنندگان

لیست زیر حاوی لیست افراد شرکت کننده در همایش است.

محل برگزاری

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک اندیشهُ سالن کنفرانس پیام
آدرس محل برگزاری بر روی نقشه مشخص گردیده است.

تماس با ما
تیم برگزاری همایش

هر سوالی در هر زمان
pc@ir-nog.com

دبیرخانه همایش

سوالات در خصوص برگزاری همایش
secretariat@ir-nog.com

حامیان مالی

حامی های مالی پلاتینیوم

حامی معنوی